ทำSEO กับซื้อโฆษณา google adwords ต่างกันอย่างไร

ทำSEO กับซื้อโฆษณา google adwords ต่างกันอย่างไร

ข้อดีของการทำ SEO 

1.ไม่เสียค่าคลิก

2.ควบคุมค่าใช้จ่ายได้

3.หากเว็บไซต์ติดอันดับแล้ว จะติด google ตลอดเวลา

4.หากอันดับเว็บไซต์ติดแล้ว จะติดนาน เสถียร

ข้อเสียของการทำ SEO

มีเพียง 1 ข้อคือ ไม่สามารถทำให้เว็บไซต์มีอันดับที่ดี แบบเร่งด่วน

 

ข้อดีของการซื้อโฆษณา google adwords

1.เว็บไซต์สามารถขึ้นแสดงบนหน้าของ google ได้ภายใน 15 นาที

2.เหมาะกับช่วงที่รอคอยการทำ SEO หรือ รอการให้เว็บไซต์ติด google หน้า 1

ข้อเสียของการซื้อโฆษณา google adwords

1.เสียค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่มีคนคลิกที่เว็บไซต์ของเรา (PayPerClick)

2.ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปตลอด หากต้องการให้เว็บไซต์แสดง

3.หากมีงบประมาณน้อยกว่าคู่แข่ง เว็บไซต์อาจไม่แสดงตลอดทั้งวัน

4.ค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูง หากมีจำนวนคู่แข่งมาก