เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการโปรโมทเว็บไซต์ แบบรับประกันติด google

(รับประกันเฉพาะอันดับใน google.co.th และอ้างอิงการค้นหาจากคอมพิวเตอร์เป็นหลัก)

1.โพสต์ฮิตส์จะทำการวิเคราะห์เว็บไซต์ของผู้ว่าจ้าง และนำเสนอแนวทางแก่ผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างจะต้องยอมรับและปรับแก้ไข SEO On Page ตามคำแนะนำของโพสต์ฮิตส์ ตลอดสัญญว่าจ้าง

2.ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน ก่อนเริ่มงาน และทางโพสต์ฮิตส์ดอทคอมจะเริ่มงานหลังจากวันที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 2 วันทำการ

3.เมื่อเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้าง ติดอันดับ google ตามแพ็คเกจที่จ้างงานเรียบร้อยแล้ว ทางโพสต์ฮิตส์จะดูแลอันดับเว็บไซต์ของลูกค้า ต่ออีก 1 เดือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

4.เงื่อนไขการคืนเงิน หากเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างไม่ติดอันดับ google ตามข้อตกลงและแพ็คเกจที่เลือกไว้ มีดังนี้

  • แพ็คเกจ SEO Top 5

-โพสต์ฮิตส์จะคืนเงินเต็มจำนวน 100% หากเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างไม่ติดอันดับ google 1 ใน 20 ภายใน 30 วันหลังจากครบกำหนด 6 เดือน (นับจากวันที่เริ่มงาน)

-โพสต์ฮิตส์จะคืนเงินจำนวน 50% ของค่าบริการ หากเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างติดอันดับ google 1 ใน 20 ภายใน 30 วันหลังจากครบกำหนด 6 เดือน (นับจากวันที่เริ่มงาน)

-โพสต์ฮิตส์จะคืนเงินจำนวน 30% ของค่าบริการ หากเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างติดอันดับ google 1 ใน 10 (แต่ไม่ติด 1 ใน 5) ภายใน 30 วันหลังจากครบกำหนด 6 เดือน (นับจากวันที่เริ่มงาน)

  • แพ็คเกจ SEO Top 10

-โพสต์ฮิตส์จะคืนเงินเต็มจำนวน 100% หากเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างไม่ติดอันดับ google 1 ใน 50 ภายใน 30 วันหลังจากครบกำหนด 6 เดือน (นับจากวันที่เริ่มงาน)

-โพสต์ฮิตส์จะคืนเงินจำนวน 50% ของค่าบริการ หากเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างติดอันดับ google 1 ใน 50 ภายใน 30 วันหลังจากครบกำหนด 6 เดือน (นับจากวันที่เริ่มงาน)

-โพสต์ฮิตส์จะคืนเงินจำนวน 30% ของค่าบริการ หากเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างติดอันดับ google 1 ใน 20 (แต่ไม่ติด 1 ใน 10) ภายใน 30 วันหลังจากครบกำหนด 6 เดือน (นับจากวันที่เริ่มงาน)

  • แพ็คเกจ SEO Top 20

-โพสต์ฮิตส์จะคืนเงินเต็มจำนวน 100% หากเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างไม่ติดอันดับ google 1 ใน 70 ภายใน 30 วันหลังจากครบกำหนด 4 เดือน (นับจากวันที่เริ่มงาน)

-โพสต์ฮิตส์จะคืนเงินจำนวน 50% ของค่าบริการ หากเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างติดอันดับ google 1 ใน 70 ภายใน 30 วันหลังจากครบกำหนด 4 เดือน (นับจากวันที่เริ่มงาน)

-โพสต์ฮิตส์จะคืนเงินจำนวน 30% ของค่าบริการ หากเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างติดอันดับ google 1 ใน 30 (แต่ไม่ติด 1 ใน 20) ภายใน 30 วันหลังจากครบกำหนด 4 เดือน (นับจากวันที่เริ่มงาน)

5.ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินและไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีเจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้กระทำผิดกฎเกณฑ์ของ google ไ่ม่ว่าจะเป็น SEO On Page หรือ SEO off Page หรือเว็บไซต์ใช้งานไม่ได้ เช่น Server ล่ม(กรณีผู้ว่าจ้างใช้บริการโฮสติ้งผู้ให้บริการอื่น), โฮสติ้งและโดเมนหมดอายุ รวมถึงการแก้ไข URL ใดๆที่ทำให้กระทบต่ออันดับเว็บไซต์ หรือกรณีที่ผู้ว่าจ้าง มีหลายเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเดียวกัน และไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบก่อน

6.ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเนื้อหาหรือข้อมูลสินค้า บริการ ภายในเว็บไซต์ ให้มีเนื้อหาที่ถูกต้อง

7.ถือว่าผู้ว่าจ้างรับทราบเงื่อนไขการให้บริการ ก่อนการดำเนินการจ้างงานทางโพสต์ฮิตส์

วิธีนับอันดับเว็บไซต์