เทคนิคการหา Keyword ในการทำ SEO

เทคนิคการหา Keyword ในการทำ SEO
ในการกำหนด Keyword (คีย์เวิร์ด) หรือคำค้น สำหรับในการทำ SEO นั้น Keyword ต้องส่งผลต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจของเราด้วย ฉะนั้นการกำหนดคีย์เวิร์ด หรือคำค้นที่เราต้องการให้ติด google จึงสำคัญมาก...